logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:

 

 


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Oprávnění poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelský úvěr

online pomoc a komplexní služby spojené se získáním oprávnění

Jedním z několika projektů Asociace právní ochrany je i projekt s názvem Nebankovni-Poskytovatele.cz. Cílem projektu je zajistit členům přístup k aktuálním konkrétním datům a informacím, které jsou nutné pro další pokračování businessu s pojeného s poskytování či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů. V návaznosti na účinnost zákona o spotřebitelských úvěrech je povinen každý poskytovatel i zprostředkovatel do 3 měsíců splnit požadavky zákona a zažádat o oprávnění u ČNB.

Podmínky udělení oprávnění

Asociace právní ochrany ve spolupráci s externími subjekty Vám je schopna zajistit všechny níže uvedené činnosti, podmiňující podání žádosti k ČNB.

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti, pokud

 • jste a.s., E.S., nebo s.r.o. s dozorčí radou
 • te sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
 • jste důvěryhodný;
 • jste odborně způsobilý,
 • máte počáteční kapitál 20. mil Kč;
 • splňujete požadavky na výkon činnosti podle § 15;
 • Váš obchodní plán je podložený reálnými ekonomickými propočty;
 • spotřebitelské úvěry splňují požadavky stanovené tímto zákonem;
 • máte průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů;

 

Odborná způsobilost

Odborné znalosti a dovednosti pro POSKYTOVÁNÍ či ZPROSTŘEDKOVÁNÍ spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o složení odborné zkoušky.

Zkouška se skládá u akreditované instituce a trvá 120 minut. Test obsahuje otázky o

 • odborném minimu finančním trhu;
 • struktuře, subjektech a fungování trhu;
 • regulaci trhu;
 • etických standardech;
 • úvěrování a produktech spotřebitelského úvěrování;
 • doplňkových služebách souvisejících se spotřebitelským úvěrem;
 • znalostech zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
 • schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětli;
 • provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru.

Podání žádosti ČNB

POSKYTOVATEL či ZPROSTŘEDKOVATEL musí splňovat mimo jiné požadavky na výkon činnosti podle § 15 tj.

Postupy a pravidla podle zákona zahrnují

 • řádné administrativní a účetní postupy,
 • pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů apod.
 • pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
 • průběžnou kontrolu dodržování povinností; 
 • pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,
 • pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,
 • pro vymáhání pohledávek,
 • kontrolní a bezpečnostní opatření,