logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:

 

 


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Podmínky udělení oprávnění

Asociace právní ochrany ve spolupráci s externími subjekty Vám je schopna zajistit všechny níže uvedené činnosti, podmiňující podání žádosti k ČNB.

Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti, pokud

  • jste a.s., E.S., nebo s.r.o. s dozorčí radou
  • te sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
  • jste důvěryhodný;
  • jste odborně způsobilý,
  • máte počáteční kapitál 20. mil Kč;
  • splňujete požadavky na výkon činnosti podle § 15;
  • Váš obchodní plán je podložený reálnými ekonomickými propočty;
  • spotřebitelské úvěry splňují požadavky stanovené tímto zákonem;
  • máte průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů;