logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:

 

 


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Odborná způsobilost

Odborné znalosti a dovednosti pro POSKYTOVÁNÍ či ZPROSTŘEDKOVÁNÍ spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o složení odborné zkoušky.

Zkouška se skládá u akreditované instituce a trvá 120 minut. Test obsahuje otázky o

  • odborném minimu finančním trhu;
  • struktuře, subjektech a fungování trhu;
  • regulaci trhu;
  • etických standardech;
  • úvěrování a produktech spotřebitelského úvěrování;
  • doplňkových služebách souvisejících se spotřebitelským úvěrem;
  • znalostech zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
  • schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětli;
  • provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru.