logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:

 

 


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Podání žádosti ČNB

POSKYTOVATEL či ZPROSTŘEDKOVATEL musí splňovat mimo jiné požadavky na výkon činnosti podle § 15 tj.

Postupy a pravidla podle zákona zahrnují

  • řádné administrativní a účetní postupy,
  • pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů apod.
  • pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
  • průběžnou kontrolu dodržování povinností; 
  • pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,
  • pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,
  • pro vymáhání pohledávek,
  • kontrolní a bezpečnostní opatření,