logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Certifikace zprostředkovatelů nebankovních úvěrů

dle zákona a standardů ČR a EU

V návaznosti na rozsah požadovaných norem a interních předpisů, které musí každý poskytovatel i zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů dokládat při žádosti o udělení povolení k činnosti od ČNB, jsme pro Vás zajistili možnost certifikace u akreditovaného subjektu TAYLLOR&COX.

Komentář: Podmínky pro získání oprávnění k poskytování či zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů získá pouze subjekt, který splní zákonem stanovené podmínky vč. souvisejících norem a zákonů EU a podmínek stanovených prováděcími předpisy ČNB. §17 a dále vyjmenovává Některé požadavky na výkon činnosti. V návaznosti na jiné oblasti, které ČNB dozoruje a obsah §15 je třeba jasně prokázat implementaci standardů. Z našeho pohledu je nejjednodušší a nejrychlejší cestou doložení certifikace TPL 1607 ideálně obohacenou o další níže uvedené certifikace dle evropských standardů.

Cena pro členy Asociace právní ochrany za kompletní níže uvedenou certifikaci činí 138 000 Kč. Certifikace pouze dle norem a pravidel TPL 1607 pro zprostředkovatele činí 65 300 Kč. Objednat certifikační audit. 

V případě, že budete potřebovat pomoci s přípravou na certifikační audit neváhejte nás kontaktovat. Cena i doba přípravy na certifikaci TPL 1607 je odvislá od velikosti organizace a připravenosti podkladů. Cena bude oscilovat mezi 80 - 150 tis.. Doba přípravy od 1 do 3 měsíců.

Výpis prvního nejbližšího termínu

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Oblast Datum Místo Obsah Dostupnost
logo organizátoraCertifikační audit TPL 1607 05.01.2017 U objednatele In-house Závěrečný certifikační audit (Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607).

Prokázání shody se procesů se zákonem.

Cena pro členy Asociace: 138.000 Kč

Cena pro nečleny: 186.300 Kč

Plně obsazeno.

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

DŮVĚRYHODNÝ POSKYTOVATEL NEBANKONVNÍCH PŮJČEK (Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607)

má zavedeny a certifikovány interní standardy pro procesy dle standardů EU a ČR. Reflektuje a respektuje všechny právní normy, předpisy a zákony EU a ČR.

Důvěryhodný poskytovatel soustavně zlepšuje interní pravidla a postupy kontroly všech činností spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů. Řádně kontroluje a upravuje kompetence pracovníků spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů.

Důvěryhodný poskytovatel řádně vede a archivuje veškeré administrativní a účetní postupy. Zajišťuje ochranu IT procesů, informací a osobních údajů spotřebitelů.

Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607 je postaven na stávajících normách, které jsou mimo jiné běžnou praxí bankovních a pojistných domů:

Ochrana osobních údajů:

BS 10012:09 britský standard ochrana osobních údajů

zákon na ochranu ososbních údajů č. 101/2000 Sb.

https://www.tayllorcox.com/cz/certifikace/bs-10012-audit-ochrany-osobnich-udaju/

Bezpečnost IT procesů a informací:

ISO/IEC 27001:13 standard ISMS by ISO

RESILIA cyber security by AXELOS

https://www.tayllorcox.com/cz/certifikace/iso-iec-27001-information-security-management-system/

Řízení rizik:

ISO 31500 risk management by ISO

M_o_R Management of Risk by AXELOS

https://www.tayllorcox.com/cz/certifikace/iso-31000-risk-management/

Organizace a kompetence

ISO 9001:15 Quality Management System

https://www.tayllorcox.com/cz/certifikace/iso-9001-quality-management-system/

TAYLLOR&COX

Je jediná akreditovaná manažerská akademie ATO (Accredited Training Organisation) a zároveň certifikační orgán RCB (Registered Certification Body) poskytující odborné služby v oblasti auditu, poradenství, kariérního rozvoje a personálních certifikací. Více k této společnosti naleznete na www.tcox.cz.   Více informací k certifikaci naleznete v produktovém listě Trusted Provider of Loans (TPL 1607) - Certifikace důvěryhodného poskytovatele / distributora spotřebitelských úvěrů.

Výběr z referencí

reference