logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Příprava na certifikaci

DŮVĚRYHODNÝ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELKSÝCH ÚVĚRŮ

(Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607)

Podmínky pro získání oprávnění k poskytování či zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů získá pouze subjekt, který splní zákonem stanovené podmínky vč. souvisejících norem a zákonů EU a podmínek stanovených prováděcími předpisy ČNB. §15 vyjmenovává Některé požadavky na výkon činnosti. V návaznosti na jiné oblasti, které ČNB dozoruje a obsah §15 je třeba jasně prokázat implementaci standardů.

Z našeho pohledu je nejjednodušší a nejrychlejší cestou doložení certifikace TPL 1607 ideálně obohacenou o další certifikace dle evropských standardů, viz. níže.

Certifikaci zajišťuje certifikační autorita TAYLLOR&COX. Cena pro členy Asociace právní ochrany za kompletní certifikaci - 138 000 Kč.

Výpis prvního nejbližšího termínu

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Oblast Datum Místo Obsah Dostupnost
logo organizátoraPříprava na certifikační audit TPL 1607 01.12.2016 U objednatele In-house Příprava na certifikační audity, dle volby klienta. Vytvoření kompletních interních norem odpovídající požadavků auditora a zákonům.

Cena bude upřesněna v návaznosti na velikost a připravenost organizace.

Cena pro členy Asociace: 150.000 Kč

Cena pro nečleny: 202.500 Kč

Plně obsazeno.

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Při úspěšné certifikaci získáte:

Samostatná certifikace TPL 1607 - 85 500 Kč

Příprava na certifikaci

Na certifikaci se můžete připravit tzv. in house, nebo můžete využít certifikační koordinátory, kteří pro Vás zajistí

 • kompletní souhrn stávajících informací
 • zhodnocení stávajících procesů
 • navrhnou úpravy směřující k nápravě nesouladu s legislativou
 • připraví pro Vás kompletní sepsání norem
 • zastupují Vás při samotné certifikaci
 • pomáhání s implementací nových norem do praxe
 • školí pracovníky na nové normy

Přípravu na certifikaci pro Vás zajišťují ověření externí pracovníci Asociace právní ochrany. Cílem koordinátora je zajistit, abyste v co nejkratší možné době získali Vámi zvolené certifikace. Cena koordinace je přímo odvislá od připravenosti a velikosti Vaší organizace. Cena bude oscilovat mezi 150 - 250 tis. Kč. Doba přípravy od 1 do 3 měsíců. 

Více k certifikaci naleznete zde.

Extrakt zákona k tématu:

Zákon jasně stanovuje, kdo se může stát poskytovatelem popř. zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru. Jednou z podmínek definovanou v §15 zákona je stanoveno, že (1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru..., aneb poskytovatel v rámci žádosti musí prokazatelně prokázat zavedení interních postupů a norem.

Interní postupy a pravidla musejí transparentně prokázat, že poskytovatel / zprostředkovatel udělal maximální možná opatření směřující k dodržování zákonných pravidel a předpisů ČR a EU všemi pracovníky. Zavedené procesy musejí zejména objasňovat 

 • dodržování norem spojených s posuzováním úvěruschopnosti žadatelů,
 • pravidla pro vymáhání pohledávek,
 • pravidla pro vnitřní a vnější komunikaci se spotřebiteli,
 • administrativní postupy a systém archivace,
 • ochrana osobních dat klientů,
 • odměňování pracovníků bez závislosti na měřitelném výkonu spojeném s motivací půjčovat,
 • bezpečnost IT technologií,
 • řízení rizik,
 • organizace kompetencí pravidla kontroly externích pracovníků (zprostředkovatelů) zaručující dodržování zákonných pravidel a norem ČR a EU při nabízení úvěrů
 • aj.

Komentář: Jednoduše shrnuto - je třeba mít sepsány interní pravidla (normy), které jasně definují pravomoci a odpovědnosti jednotlivých osob. Tyto osoby musejí být důvěryhodné a odborně způsobilé. Vy jako firma musíte dbát na stálé zlepšování kvality a bezpečnosti. Prokazování při získávání oprávnění od ČNB lze buď doložením získané certifikace od akreditované osoby, nebo předáním kompletního paré všech norem ČNB. Při dokládání norem bude pracovník ČNB posuzovat jejich dostatečnost a soulad se zákony a standardy ČR a EU. Odborná způsobilost osob se dokládá vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání + potvrzením o složení zkoušky odborné způsobilosti. Zkoušku organizuje pouze akreditovaný subjekt ČNB.