logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

 

SMS Finanční poradenství dostává od ČNB pokutu 400 000 Kč

 

Společnost SMS finanční poradenství dostala od České národní banky pokutu po dva a půl roku trvající hloubkové kontrole. Za pět nalezených pochybení, byla finančně poradenské společnosti uložena pokuta ve výši 400 tisíc korun.

Společnost SMS finanční poradci, a.s., která je rovněž členem Asociace českých pojišťovacích makléřů prošla od 31. 1. 2014 do 25. 8. 2016 hloubkovou kontrolou ČNB. Ta na základě obdržených stížností a hloubkové kontroly objevila pět druhů pochybení, za které uložila firmě 400 tisícovou pokutu.

Podle úplného znění rozhodnutí používala firma vůči spotřebitelům v období od 1. 1. 2012 do 6. 2. 2014 při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví klamavé obchodní praktiky.

  1. Při zprostředkovávání pojistného produktu investičního životního pojištění prostřednictvím svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nepravdivě přirovnávala investiční životní pojištění ke spoření, když pojem „spoření“ používala v souvislosti s investičním životním pojištěním v dokumentu „Informace pro klienta“, v aplikaci „Panáček v kravatě“, ve vnitřním předpise „Kodex etiky“ a při jednání s klienty její podřízení pojišťovací zprostředkovatelé tento produkt prezentovali jako produkt spořicí.
  2. Porušovala zákaz používání nekalých obchodních praktik upravený v § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele,
  3. Používala vůči spotřebitelům v období od 17. 5. 2011 do 14. 2. 2014 při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví klamavé obchodní praktiky podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele tím, že prostřednictvím svých podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů nedostatečně informovala své klienty o nákladech souvisejících s uzavřením investičního životního pojištění a dále o nákladech souvisejících s ukončením stávající pojistné smlouvy investičního životního pojištění a následném uzavření pojistné smlouvy nové, čímž opomenula klientům uvést důležité údaje související s uzavřeným pojistným produktem,
  4. V období od 31. 1. 2014 do dne 28. 11. 2014 jako investiční zprostředkovatel nesplnila podmínky přípustnosti pobídky, když neinformovala zákazníky před poskytnutím investiční služby jasně, srozumitelně a úplně o existenci a povaze pobídky v podobě provizí přijímaných od obchodníků s cennými papíry a její výši nebo hodnotě nebo způsobu jejího výpočtu,
  5. V období od 10. 1. 2013 do 28. 11. 2014 neuchovávala dokumenty týkající se výkonu činností podle ustanovení § 74 odst. 1 ZDPS ani záznamy komunikace s účastníky nebo zájemci doplňkového penzijního spoření.

Kromě finančního postihu, musí společnost učinit opatření k nápravě, spočívající v povinnosti zavést ve lhůtě 30 dnů odpovídající a účinné systémové opatření. Statutární ředitel společnosti Zbyšek Kawulok vidí výsledek hloubkové kontroly pozitivně a v tiskové zprávě na stránkách společnosti uvádí:

Za uvedené správní delikty jsme byli pokutováni částkou 400 tis. Kč. Pokuta v tomto případě mohla činit až 20 mil. Kč. V náš prospěch bylo zohledněno zejména množství přijatých nápravných opatření . Další polehčující okolností je to, že nebylo zjištěno, že by spáchanými správním delikty došlo ke škodě na majetku zákazníků," a dodává. „Proti rozhodnutí se nebudeme odvolávat. Uvedenou pokutu vnímáme spíš jako návratnou investici. V průběhu dvou a půl let nám pracovníci ČNB věnovali neskutečné množství času. Pomohli nám vylepšit nejen administraci naší práce, ale díky jejich tlaku na dodržování legislativy všichni naši poradci pochopili, že je zapotřebí služby klientům poskytovat na vyšší úrovni, než je v České republice obvyklé. A za to jim patří dík," komentuje Zbyšek Kawulok

 

Zdroj: http://www.opojisteni.cz