logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

 Zákon o úvěrech ovlivní i hypotéky

Datum 1. prosince se stane pro úvěry určitým milníkem. Právě od tohoto dne totiž začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který vyšel z dílny Evropské unie. A spolu sním přijde spousta nových pravidel, některá z nich se pak promítnou také do hypotečního trhu.

Od „kreditek“ po leasingy

„Uplatní se na všechny typy úvěrů, půjček, odložených plateb a podobně,“ říká Vít Mikolášek, ředitel právního oddělení poradenské společnosti Partners. Jinými slovy, zákon bude platit jak pro již zákonem regulované spotřebitelské úvěry včetně těch malých do pěti tisíc korun, tak například pro leasing, kreditní karty a rovněž pro všechny úvěry týkající se bydlení. Mimo úpravu zákona zůstanou pouze podnikatelské úvěry.
Změny obsažené v tomto zákoně tedy budou mít významný vliv i na podmínky a způsob poskytování hypotečních úvěrů na trhu. „Dají se přitom shrnout do tří hlavních oblastí: změny v informování spotřebitele, změny v předčasném splácení úvěrů a změny v oblasti odpovědnosti poskytovatelů úvěrů, jejich zprostředkovatelů a zástupců i dozoru ze strany České národní banky,“ upřesňuje Marie Mocková z Hypoteční banky.

Více informací i právo na rozmyšlenou

Poskytovatelé půjček – a tedy i banky, které poskytují hypotéky – budou muset zájemcům sdělit předtím, než uzavřou úvěrovou smlouvu, celou řadu informací, které dohromady tvoří komplexní a pochopitelný celek.
Nejdůležitějším ukazatelem bude celková nákladovost úvěru, tedy kolik za půjčení prostředků zaplatíte. „Dobré je, že podoba dokumentu bude přesně daná a jeho strukturovaná podoba umožní laikům snadné porovnání dvou nebo více produktů podle shodných parametrů,“ říká Mikolášek z Partners.
Jednoduše tak zjistíte, který úvěr je pro vás nejlepší. Finanční instituce totiž podle zákona nesmějí do dokumentu doplňovat jakékoliv další informace, které by srovnání ztěžovaly. Kromě toho jakékoliv rady, které vám jakožto spotřebiteli poskytne banka nebo zprostředkovatelský subjekt, by měly mít listinnou podobu s podrobným záznamem.
Jakmile dostanete nabídku na úvěr, začne se odpočítávat čtrnáctidenní lhůta, během níž se můžete rozmýšlet, jestli si peníze půjčíte, či nikoliv. Tím získáte mnohem více času na to, abyste si jednotlivé nabídky na trhu porovnali. „Po tuto dobu nesmí banka svoji nabídku jakkoliv měnit ani stáhnout,“ doplňuje Mocková.

Opravdu na to máte?

Zpřísňuje se také posuzování bonity klienta, což na první pohled působí pouze jako restrikce, jde ale také o prevenci: neschopnost splácet snadno přivádí ekonomicky slabé lidi do dluhové pasti.
Poskytovatel úvěru je povinen důkladně prověřit výši příjmů a výdajů žadatele, jak splácí či splácel dosavadní dluhy, a podobně. A to z důvodu, aby dokázal správně posoudit, jaká je výsledná bilance, jestli bude mít klient finanční prostředky na pravidelné splácení úvěru.
„Bude přitom na bance, jakým způsobem si informace ověří. Využít může například bankovní registr, informace přímo od klienta, může vyžadovat výpisy z účtu či potvrzení od mzdové účtárny,“ uvádí několik příkladů Pavel Vlček z mBank.
Pokud si žadatele finanční instituce neprověří správně a ten by měl později potíže se splácením, může se dovolat neplatnosti úvěrové smlouvy (v tříleté promlčecí lhůtě od uzavření smlouvy). „U neplatné smlouvy přitom platí, že klient bude muset vrátit poskytnutou jistinu úvěru, ale jen ‚dle svých možností‘,“ říká Mikolášek.
Dodává ale, že toto pravidlo neplatí pro případy, kdy klient vědomě lže nebo zatají určité informace. To by mělo dopad nejen na posouzení platnosti smlouvy. Může to být považováno i za úvěrový podvod.
Toto opatření zákonodárci do nové normy vložili především kvůli nebankovním poskytovatelům půjček. Ti totiž velmi často peníze půjčují prakticky komukoliv, aniž by si jeho finanční situace jakkoliv ověřili. Banky žadatele o hypotéky (i jiné úvěry) prověřují detailně již nyní. „Při posuzování úvěruschopnosti klientů již dnes přistupujeme ke každému individuálně a posuzujeme klientovu bonitu dle velice komplexních a složitých pravidel. V tomto směru tedy již požadavky nového zákona plníme,“ potvrzuje Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Předčasné splacení úvěrů na bydlení: až čtvrtina ročně

Velkým plusem speciálně u hypoték jsou značně rozšířené možnosti předčasného splácení. Každý rok (před termínem výročí uzavření smlouvy) vám tak banka bude muset umožnit splatit až 25 procent hypotéky, a to bez jakýchkoli poplatků. „Úvěr na bydlení půjde splatit také do tří měsíců poté, co banka klientovi oznámí novou výši výpůjční úrokové sazby,“ popisuje Mikolášek.
Předčasně a navíc bez poplatků pak bude možné splatit úvěr na bydlení v případě, že během splácení dojde k určitým životním situacím. Podle Mikoláška půjde například o případy úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity dlužníka nebo jeho partnera, které by vedly k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení.
Jak dlouho zpětně může být úvěr takovou životní situací ovlivněn, ovšem již zákon neříká. To zřejmě ukáže až praxe a soudní interpretace. Obecně pro všechny úvěry pak platí, že zákon limituje smluvní pokuty a úroky z prodlení.
Jednodušší zůstane i nadále refinancování hypotéky. „Klient nemusí žádat o nový odhad nemovitosti, čas ušetří i díky jednoduchému ověření příjmu,“ říká Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny. Naopak hypotéky bez dokládání příjmu, které nejvíce využívali lidé pracující jako OSVČ, díky novému zákonu z nabídky nejspíš zcela zmizí. Například Hypoteční banka je zrušila už v červnu tohoto roku.

Pohled banky

Klienti nad novinkami jásají, banky ovšem již o poznání méně. „Banky musejí s předčasným splacením úvěrů počítat už při získávání finančních zdrojů pro úvěry, což se může promítnout ve výši úrokových sazeb,“ varuje Chábek.
Ty přitom mohou ovlivnit i doporučení, tedy přesněji omezení, která právě k hypotékám vydala Česká národní banka (viz článek na straně 14). Kromě toho pro banky nový zákon představuje také výraznou administrativní zátěž. „Přibude mnohem více papírování, kvůli kterému se může prodloužit lhůta pro vyřízení hypotéky,“ uvádí další možný dopad Mocková. Jinak ale banky shodně říkají, že se procesy snaží nastavovat tak, aby pro klienty nebylo sjednání hypotéky výrazně administrativně náročnější než nyní.
A ještě jednu důležitou věc je třeba zmínit: zákon není retrospektivní. „Hypoteční úvěry stávajících klientů se i nadále řídí legislativou platnou v době sjednání úvěru, novela zákona se jich dotkne až v období refixace hypotéky,“ upozorňuje Petr Plocek z UniCredit Bank.

Zdroj: http://www.pressreader.com