logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

 Stát napravuje stav věcí. Pozice občana v úvěrech bude silnější

Dlouho očekávaná legislativní norma přichází. Jejím cílem je vyšší důvěryhodnost finančního trhu. Šance na úspěch je dobrá.
Omezení nekalých praktik finančních subjektů, možnost výhodnějšího předčasného splacení dluhu, důraz na odbornou kvalifikaci obchodních zástupců, mírnější přístup k dlužníkům při nesplácení úvěru. Od prvního prosince začne platit nový zákon o úvěrech, který značně změní dosavadní podmínky.

Klasické hotovostní úvěry, nákupy na splátky či úvěry na bydlení – všechny typy spotřebitelských úvěrů nově upraví jeden zákon.
Ten předepisuje podmínky pro získání podnikatelského oprávnění, minimální odbornou kvalifikaci obchodních zástupců, proces registrace subjektů poskytujících úvěry i dohled nad těmito subjekty. Dojde k narovnání podmínek pro bankovní a nebankovní poskytovatele úvěrů, pro které dosud neplatila stejná pravidla. Všechny tyto kroky mají zvýšit důvěryhodnost finančního trhu.

VÍTĚZSTVÍ PRÁVA

„Motivací ke změně zákona byla mimo jiné nerovnost mezi poskytovateli úvěrů a spotřebiteli, kteří si brali úvěr. Zavedení příslušné evropské směrnice do českého práva je určitě krokem vpřed.
Ostatně, mnozí lidé mají ve finanční gramotnosti mezery, takže někteří lidé financují třeba obnovu bytu spotřebitelským úvěrem s vysokými úroky,“ říká k tomu Pavel Vrzáček, ředitel interního odbytu Raiffeisen stavební spořitelny.
Snad nejdůležitější a také nejcennější změnou je, že spotřebitelé už můžou dluh kdykoliv splatit. Chtělo by se říct – konečně. Poskytovateli půjčky občan zaplatí jen takzvané účelně vynaložené náklady, které by vznikly v této souvislosti.
U běžných úvěrů nesmí tato částka přesáhnout jedno procento z hodnoty předčasně splacené části úvěru a maximálně může jít o padesát tisíc korun. Navíc, pokud se člověk ocitne v těžké situaci, například dlouhodobě onemocní, může celý úvěr na bydlení splatit předčasně zdarma.

JEDNOTNÁ PRAVIDLA

Pro bankovní i nebankovní poskytovatele úvěrů budou platit podobná pravidla. Všichni poskytovatelé budou muset obchodní zástupce registrovat u České národní banky. Zákon dále posiluje odpovědnost poskytovatelů při poskytování úvěrů. Ti musí prověřit schopnost žadatele úvěr skutečně splácet důkladněji než dosud. Má tak být zaručeno, že úvěr dostane opravdu jen ten, jehož finanční situace zadlužení unese.

Kdyby poskytovatel půjčky zákazníka dostatečně neprověřil, smlouva o úvěru může být prohlášena za neplatnou. Pak by spotřebitel neplatil úroky a dokonce by dostal zpět i ty, které již zaplatil. Jistinu by pak splácel podle možností.

Zákon dále upravuje informační povinnost bank i nebankovních institucí, a to jak před uzavřením úvěrové smlouvy, tak při splácení úvěru. Poskytovatelé také budou muset uvádět na jednotném formuláři roční procentní sazbu nákladů (známou pod zkratkou RPSN), která dobře poslouží při porovnání jednotlivých nabídek. Každá nabídka bude mít závaznou platnost po dobu 14 dnů.

„Novou regulaci jsme vzali jako příležitost zjednodušit procesy. Naše smluvní dokumentace bude splňovat všechny zákonné požadavky. Přitom bude poloviční a přehlednější,“ doplňuje informace Pavel Vrzáček.

ŠANCE PRO KAŽDÉHO

Nejeden spotřebitel si v této chvíli klade otázku, zda se zákon bude vztahovat i na občany, kteří si vzali úvěr před 1. prosincem?
Odpověď je překvapující. „Ano, nový zákon se v některých případech může vztahovat i na úvěry, které už lidé splácejí. Pokud se člověk dostane do prodlení se splácením úvěru, použije se po 1. prosinci výklad nového zákona – a ten je v porovnání s předchozím mírnější. Do režimu nové právní úpravy se úvěr na bydlení automaticky přesune také tehdy, když příjemci hypotéky skončí tzv. období fixace,“ objasňuje problematiku právník Martin Šváb ze společnosti Provident.

Zdroj: http://pardubicky.denik.cz/