logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

flag eng

Nejčastější otázky spojené se změnou zákona

o poskytování spotřebitelských úvěrů

Získání oprávnění od ČNB

Výše uvedené shrnuje hlavní požadavky definované novým zákonem o spotřebitelském úvěru k získání oprávnění ČNB. Všeobecně lze shrnout, že základním pravidlem je prokazatelné splnění jasných mantinelů a to zejména

 • komunikovat se spotřebitelem může pouze odborně způsobilá a důvěryhodná osoba
 • poskytovat úvěry může pouze subjekt spojený pracovně i statutárně pouze s důvěryhodnými a odborně způsobilými osobami
 • poskytovatel má prokazatelně stanovené interní postupy a normy směřující k dodržování zákonných pravidel a norem ČR a EU tj. řádné administrativní postupy, ochrana osobních dat klientů, odměňování osob bez závislosti na měřitelném výkonu spojeném s motivací půjčovat, bezpečnost IT technologií, řízení rizik, organizace kompetencí aj.
 • jasně stanovené postupy a dodržování norem spojených při posuzování úvěruschopnosti žadatelů
 • pravidla pro vymáhání pohledávek, pravidla pro vnitřní a vnější komunikaci
 • pravidla kontroly externích pracovníků (zprostředkovatelů) zaručující dodržování zákonných pravidel a norem ČR a EU při nabízení úvěrů
 • atd.

Komentář: Jednoduše shrnuto - je třeba mít sepsána interní pravidla (normy), která jasně definují pravomoci a odpovědnosti jednotlivých osob. Tyto osoby musejí být důvěryhodné a odborně způsobilé. Vy jako firma musíte dbát na stálé zlepšování kvality a bezpečnosti. Prokazování při získávání oprávnění od ČNB lze buď doložením získané certifikace od akreditované osoby, nebo předáním kompletního paré všech norem ČNB. Při dokládání norem bude pracovník ČNB posuzovat jejich dostatečnost a soulad se zákony a standardy ČR a EU. Odborná způsobilost osob se dokládá vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání + potvrzením o složení zkoušky odborné způsobilosti. Zkoušku organizuje pouze akreditovaný subjekt ČNB.

Změny ve smlouvách

Komentář: Změny ve smlouvách jsou radikální a mohli bychom zde vypsat půlku paragrafů zákona. Zjednodušeně se dá říci, že stávající smlouvy by se měli takřka celé předělat. Za stejnou pozornost stojí i kontrola procesu žádosti a schvalování / zamítání žádostí o spotřebitelský úvěr. Nezapomeňte také na kompletní audit textu a obsahu Vašich internetových stránek.

Mezi hlavní změny patří

 • sankční ujednání - max. výše sankce 0,1% / den + max. výše celkových nákladů 70% jistiny
 • povinnost doručení smluvních dokumentů spotřebiteli v tiskové podobě popř. na jiném trvalém nosiči dat
 • prokazatelně doložit úvěruschopnost žadatele o půjčku
 • pokud porušíte zákonem stanované podmínky, stává se smlouva o půjčce zcela neplatná

Hlavní oblasti sankcionování - až 20 mil. Kč

Komentář: Definování výše sankcí a oblastí porušení se věnují §153 dále.

Jednoduché shrnutí:

 • sankce se pohybují od 0 - 20 mil. Kč, o výši rozhodne pracovník ČNB
 • ČNB může provést kontrolu až 5 let zpětně viz. §159
 • poskytovatel ručí za všechny své pracovníky tj. i zprostředkovatele
 • porušení smluvních ujednání znamená celkovou neplatnost