logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Získání oprávnění ČNB

poskytovatel / zprostředkovatel

Poskytovatel i zprostředkovatel musejí splnit soubor zákonem stanovených povinností. Asociace právní ochrany pro Vás dojednala s ověřenými externími partnery soubor služeb, které Vám pomohou splnit všechny náležitosti tak, abyste mohli zahájit činnost poskytovatele či zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Součástí nabízených služeb je i podání žádosti na ČNB a zastupování při řízení o udělení povolení. Níže rozepsané služby lze jakkoli kombinovat, nebo si vybrat i jen jednu oblast či pouze externí poradenství.

Níže uvedený balíček obsahuje kompletní soubor činností, které byste dle našeho odborného týmu, měli splňovat / absolvovat. Je samozřejmě na Vás jaké služby využijete, cena zůstává stejná.

Na niže uvedených službách se podílí odborníci z

      logo asociacepravniochrany            tayllorcox lg           institut         Logo NebankovniRegistr

   logo vizitka zadna strana       legalcom      

 

Komentář

 

Komentář

Cena

Audit

www 

 

Zákon jasně stanoví povinnosti, které musejí být uveřejněny a naopak slova a slovní spojení, která nesmí být používána. Audit Vašich webových stránek je základní prevencí před finančními postihy a je jednou z podmínek získání oprávnění k podnikání od ČNB.

18 500 Kč

       

Školení

OZ

  Kurzy vedou odborníci na danou oblast. Cílem kurzu je vysvětlit Vám danou oblast tak, abyste byli schopni následně složit zkoušku odborné způsobilosti dle předpisů ČNB. Školení zaměřené na pracovníky poskytovatele / zprostředkovatele. 950 Kč
       

Odborná školení

  Připravujeme pro Vás hloubková komplexní školení, která jsou zaměřena pro majitele společností a top management. Cílem těchto školení je vysvětlit a podrobně rozebrat veškerá témata spojená s poskytováním či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů. 

12 000 Kč

(1 den)

       

Zkouška

OZ

  Nedílnou podmínkou udělení oprávnění je prokázání znalostí stanovených zákonem a předpisy ČNB. Zkouška odborné způsobilosti každého pracovníka organizace (komunikujícího se spotřebitelem), je podmínkou udělení oprávnění. 800 Kč
       

Příprava na certifikaci

  Asistence při tvorbě povinných norem a směrnic tak, aby reflektovaly požadavky zákona, předpisů ČNB a auditora. Cena je orientační, bude přesně stanovena v návaznosti na velikost a připravenost organizace.  80 000 Kč
       

Certifikace

  Certifikační audit dle Vaší volby. Certifikace jasně prokazuje zákonem stanovené povinnosti. Máte možnost zvolit, jaké certifikace podstoupíte. Základní certifikace je Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607 Důvěryhodný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů.  65 300 Kč
       

Podání žádosti k ČNB

 

Zpracování žádosti, kontrola úplnosti a souladu s požadavky, podání žádosti a následná obhajoba před ČNB.

 35 000 Kč