logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

flag eng

Získání oprávnění ČNB

poskytovatel / zprostředkovatel

Poskytovatel i zprostředkovatel musejí splnit soubor zákonem stanovených povinností. Asociace právní ochrany pro Vás dojednala s ověřenými externími partnery soubor služeb, které Vám pomohou ve stanovené lhůtě splnit všechny náležitosti tak, abyste mohli ve své činnosti pokračovat. Součástí balíčku je i podání žádosti na ČNB a zastupování při řízení o udělení povolení.

Níže uvedený balíček obsahuje kompletní soubor činností, které byste dle našeho odborného týmu, měli splňovat / absolvovat. Je samozřejmě na Vás jaké služby využijete, cena zůstává stejná.

Níže uvedená tabulka i doporučuje dobu zahájení daných činností s ohledem na to, že musíte podat žádost u ČNB do 3 měsíců od účinnosti zákona tj. cca leden 2017. Upozorňujeme, že počet akreditovaných osob a odborníků je značně omezen a je třeba v čas zahájit přípravné činnosti ke splnění podmínek pro udělení oprávnění poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry.

Cena za kompletní přípravu, certifikace a školení bude oscilovat (pro členy asociace) na hranici 250 000 Kč.

Činnost 

 

Komentář

Doporučená doba zahájení

Základní cena

Audit

www 

 

Zákon jasně stanoví povinnosti, které musejí být uveřejněny a naopak slova a slovní spojení, která nesmí být používána. Audit Vašich webových stránek je základní prevencí před finančními postihy a je jednou z podmínek získání oprávnění k podnikání od ČNB.

do účinnosti

zákona

18 500 Kč

         

Školení

OZ

  Kurzy vedou odborníci na danou oblast. Cílem kurzu je vysvětlit Vám danou oblast tak, abyste byli schopni následně složit zkoušku odborné způsobilosti dle předpisů ČNB. Školení zaměřené na pracovníky poskytovatele / zprostředkovatele.  ihned 950 Kč
         

Odborná školení

  Připravujeme pro Vás hloubková komplexní školení, která jsou zaměřena pro majitele společností a top management. Cílem těchto školení je vysvětlit a podrobně rozebrat veškerá témata spojená s poskytováním či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů. 

před

účinností zákona

12 000 Kč

(1 den)

         

Zkouška

OZ

  Nedílnou podmínkou udělení oprávnění je prokázání znalostí stanovených zákonem a předpisy ČNB. Zkouška odborné způsobilosti každého pracovníka organizace (komunikujícího se spotřebitelem), je podmínkou udělení oprávnění.

 do 3 měs.

od účinnosti zákona

800 Kč
         

Příprava na certifikaci

  Asistence při tvorbě povinných norem a směrnic tak, aby reflektovaly požadavky zákona, předpisů ČNB a auditora. Cena je orientační, bude přesně stanovena v návaznosti na velikost a připravenost organizace. ihned  80 000 Kč
         

Certifikace

  Certifikační audit dle Vaší volby. Certifikace jasně prokazuje zákonem stanovené povinnosti. Máte možnost zvolit, jaké certifikace podstoupíte. Základní certifikace je Trusted Provider of Loans Standard TPL 1607 Důvěryhodný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů.

do 3 měs.

od účinnosti zákona

 65 300 Kč
         

Podání žádosti k ČNB

 

Zpracování žádosti, kontrola úplnosti a souladu s požadavky, podání žádosti a následná obhajoba před ČNB.

do 3 měs.

od účinnosti zákona

 35 000 Kč