logo asociacepravniochrany

 

Mob.: 601 301 771    Poslat email

Na složení zkoušky odborné způsobilosti zbývá:


 
asociace pravní ochrany          asociace nebankovni registr         asociace Taylor cox

asociace CBGC            asociace institut

Školení - odborná způsobilost

pro poskytování či zprostředkovávání

spotřebitelských úvěrů 

Obsah a průběh zkoušky je stanoven zákonem a prováděcím předpisem ČNB. Podrobnější popis naleznete zde.

Výpis prvního nejbližšího termínu

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Oblast Datum Místo Obsah Dostupnost

Další termíny pro Vás připravujeme. Pokud o nich chcete být informování, zadejte svůj email.

Výňatek ze zákona

(4) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí pro skupinu odbornosti

a)   poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení

1.   znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,

2.   základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

3.   znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

4.   znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,

5.   znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,

6.   znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,

7.   základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a

8.   schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám

Přípravné semináře - odborná způsobilosti

V současné době pro Vás připravujeme sérii školení z oblastí

  • legislativa spojená se spotřebitelskými úvěry
  • úvěrování a posuzování úvěruschopnosti
  • základní finanční znalost produktů a trhu

Přihlášení na přípravný kurz zde.

Kurzy vedou odborníci na danou oblast. Cílem kurzu je vysvětlit Vám danou oblast tak, abyste byli schopni následně složit zkoušku odborné způsobilosti dle předpisů ČNB. Připravujeme pro Vás také hloubková komplexní školení, která jsou zaměřena pro majitele společností a top management. Cílem těchto školení je vysvětlit a podrobně rozebrat veškerá témata spojená s poskytováním či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů.

Cena semináře se liší dle rozsahu a hloubky probíraných témat. Cena je vždy vidět u daného semináře v kalendáři akcí.